מוזיאון הרב מוהליבר
פרק 02

ראשית פעילותו של הרב מוהליבר למען ישוב ארץ ישראל

הרב מוהליבר ראשית פעילותו א"י

בשנת תרל"ה (1875) התחיל הרב מוהליבר לפעול למען ישוב ארץ ישראל. הוא קרא לבני קהילתו לתרום ל"מזכרת משה" – קרן מיוחדת שהוקמה לציון יום הולדתו ה-90 של השר משה מונטיפיורי, ונועדה להקמת יישובים עבריים בארץ ישראל.

בעקבות פרעות ה"סופות בנגב" (תרמ"א 1881) נרתם לפעולה למען הפליטים היהודיים שנעקרו ממקום מושבם עקב הּפרעות, ופעל נמרצות להטות את זרם ההגירה לארץ ישראל במקום לאמריקה. בשנת תרמ"ב (1882) ייסד בוורשה את האגודה הראשונה של "חובבי ציון". במתכונת זו הוקמו אגודות נוספות ברוסיה ובארצות אחרות.

הרב מוהליבר פרסם  "קול קורא" לעלייה לארץ ישראל יחד עם הרב יוסף בר סולובייצ'יק ורבי אליהו מייזל מלודז', ובהמשך נדד ברחבי אירופה כדי להשפיע על עשירי היהודים לתרום מכספם לפיתוח ההתיישבות בארץ ישראל. כשהגיע בשנת תרמ"ג לשכנע את נכבדי ביאליסטוק ליישב מחדש את פתח תקוה, הוצע לו לשמש כרבה של העיר ביאליסטוק. 

תפריט נגישות