מוזיאון הרב מוהליבר
פרק 10

הרב מוהליבר בהנהגת המזרח"י (תרנ"ג-תרנ"ח)

הרב מוהליבר איור: יהודה כץ,הוצאת: דברי-שיר

בשנת תרנ"ג (1893) הקים הרב מוהליבר את המרכז הרוחני – מזרח"י, כמרכז הסברה ותעמולה כמשקל נגד לאגודת "בני משה" שהקים אחד העם באודסה.

המזרח"י שם לנגד עיניו כמטרה את איחוד התנועה הלאומית ככזו שתרכיב את כל חובבי ציון על מגוון דעותיהם. על פעולות הרב מוהליבר במסגרת זו יש תיעוד של תיאורים מפורטים ומבוססים על המצב החברתי והכלכלי של ההתיישבות בארץ ישראל באותה עת, ועל הזדמנויות לרכישת קרקעות בסיוע הברון. עוד פעל למען מתן ייעוץ לאופני התיישבות ועליה אפשריים, עזרה כלכלית לעולים, שיווק תוצרת ארצישראלית בפולין וברוסיה,  ואיסוף תרומות עבור פועלים יהודיים המיישבים את ארץ ישראל.   תנועה זו היוותה את הבסיס הרעיוני עליו הקים בהמשך הרב ריינס את תנועת "המזרחי" בשנת 1902. 

על פעילותו במזרחי ראו עוד:

1. א' שיוביץ, "המזרח"י בראשות הרב שמואל מוהליבר ( תרנ"ג – תרנ"ח ) ", בשבילי התחייה ג ( תשמ"ט ) , עמ' 155 – 168 

2. יוסף שלמון, הרב שמואל מוהליבר — רבם של חובבי ציון  בתוך :אבי שגיא, דב שווורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית: אישים ושיטות, רמת גן תשס"ג.

תפריט נגישות