מוזיאון הרב מוהליבר

הספדים לזכרו של הרב שמואל מוהליבר

הרב שמואל מוהליבר נפטר בביאליסטוק בי"ט סיוון תרנ"ח (1898). בתקופת השואה הוחרב ה"אוהל" שהיה על קברו ובמשך עשרות שנים לא היה ידוע מקום קבורתו עד לגילוי יסודות ה"אוהל" בשנת תש"ן (1990). ב ג' בכסלו תשנ"ב (1991) הועלו עצמותיו ונטמנו בבית העלמין של מזכרת בתיה בסמוך לקברותיהם של מייסדי המושבה. על קברו נבנה "אוהל" בדומה ל"אוהל" שהיה קיים בביאליסטוק. הספדיהם של כל הדוברים במלואם במעמד הטמנת העצמות וחנוכת האהל ראה להלן באודיו

מעמד הטמנת עצמות הרב מוהליבר– ג' בכסלו תשנ"ב

הרב מרדכי אליהו, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל

"ותדעו שר וגדול היום נפל בישראל, עוד לא יודעים את הגדלות של הרב הגדול הזה. עוד לא יודעים את הגאונות שלו… מכאן יתפרסם, כוחו, עוזו ותורתו על כוחה של ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל…"

שר החינוך, מר זבולון המר

"ויפה עשו ראשי מזכרת בתיה שעמלו ויזמו להעלות את עצמותיו לכאן, יפה מאוד עשו… היום כאן כולנו גומלים חסד של אמת לאחד מגדולי האומה שלנו. מי שקרא לעם היהודי של ימיו את חזון העצמות היבשות, עצמותיו באות לכאן… חזונו הגדול של הרב מוהליבר שבימיו זה היה חלום דמיוני הפך בימינו למציאות של ארץ ישראל פורחת שמאכלסת, עוד מעט נקווה, כחמישה מיליון יהודים, ובמציאות הזו היום הוא מוצא את מנוחתו הנכונה מנוחת עולמים. וביום הזה משיבה האומה תודה לאחד מבחירי בניה ומנהיגיה שהקדיש את מיטב חייו ומרצו להיטיב לעם היהודי ולכוונו לציון…"

הרב משה צבי נרי'ה, ראש ישיבות בני-עקיבא

"גדול היום למזכרת בתיה, גדול לכולנו…
נזכה בעזרת ה' לראות כיצד דמותו, אישיותו, תורתו ומשנתו מסייעת לכולנו לשכן את השכינה בארץ ישראל , עדות היא שהשכינה שורה בארץ ישראל, כן יהי רצון"

הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לתל אביב-יפו

"…הוא לא היה רק רבן של שאקי ושל סובלק, הוא לא היה רק רבן של ראדום ושל ביאלסטוק, הוא היה רבן של כל בני הגולה להזכיר להם שהם בני גולה, לומר להם קומי צאי מתוך ההפיכה, רב לך שבת בעמק הבכא… ונהיה אנו תלמידיו ומכוחנו תלמידי תלמידיו, שואבים ממעיינות הקדושה לדעת כי כאן כמו בפרשת השבוע, פה מוצב הסולם. זה הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע עד השמימה בכוח תורתו ודוגמתו של הרב מוהליבר זצ"ל אנו יודעים כי אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים."

הספדים ממעמד חנוכת האוהל

הרב מרדכי אליהו הראשון לציון, הרב הראשי לישראל

"… גדולתו זה אהבת ציון, אהבת ארץ ישראל, גדולתו בפסקי הלכה והלכות ודינים… כולם צריכים להפוך את היום הזה יום פטירתו ליום קדוש לקדושת ארץ ישראל… שיבואו לכאן תלמידים, שיבואו לכאן רבנים, שיבואו לכאן בחורי ישיבות, לעלות לקברו, להעלות זכרו, אולי תידבק בנו מידה אחת ממידותיו…"

הרב לאו, רבה הראשי של תל אביב, יפו

"… מי שניסה לבוא ולהשוות בין הדבקים הללו ולהצמיד את ארץ ישראל לתורת ישראל ותורת ישראל לארץ ישראל היה הרב מוהליבר זצ"ל… כל כתביו, בכל איגרותיו. בכל פסקיו, כל דיבוריו, כל מפגשיו היו קודש לרעיון האחידות הזאת.."

הרב אפרים זלמנוביץ', רבה של מזכרת בתיה

"כך הוא אמר על ארץ ישראל, דתיים וחילוניים. ארץ ישראל מאחדת פלגים וזרמים, וכיום אנו זקוקים לזה. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו .. כך הוא היה נוהג לומר 'עיר העושה את כל בני ישראל חברים'"

מר משה ריבלין, יו"ר דירקטוריון קק"ל

"רבי שמואל מוהליבר זה שם של חותם, תמרור דרך של כל ההולכים לציון… כבר אמרו כאן על גדולתו בתורה אבל הוא לקח גדולה זו וסמכותו זו כפוסק על מנת להתייצב בשער בת רבים ובשם ההלכה ללחום מלחמתה של ציונות, ומילה זו לא היתה קיימת אז…"

פרופ ' אבנר שאקי, שר הדתות

"הזכות הגדולה, הגדולה מאוד, ההיסטורית שנפלה בחלקו של הרב מוהליבר זצ"ל שהוא למעשה הראשון שהעלה את הרעיון של שיבת ציון בימינו… זכותו של הרב מוהליבר זצ"ל היא זכות ראשונים, ובכגון דהא, הראשונות היא הגדולה…"

אזכרה לציון 100 שנה לפטירתו של הרב מוהליבר

הרב דרוקמן, ראש ישיבת אור עציון

"… והנה קם יהודי הרב שמואל מוהליבר זכר צדיק לברכה והוא החליט לשנות את העולם… הוא דאג לבניין הממשי והמעשי של ארץ ישראל… אבל עדיין דרך ארוכה לפנינו עדיין אנו צריכים להמשיך לבנות את העם ואת המדינה בחומר וברוח, וברוח הרבה יותר מאשר בחומר, להעמיק את השורשים שלנו כפי רצונו ושאיפתו של הרב שמואל מוהליבר זכרונו לברכה"

תפריט נגישות