מוזיאון הרב מוהליבר

11 פטירתו של הרב מוהליבר בשנת תרנ"ח (1898) והעלאת עצמותיו לארץ ישראל בשנת תשנ"ב (1991)

פטירתו של הרב מוהליבר בשנת תרנ"ח (1898) והעלאת עצמותיו לארץ ישראל בשנת תשנ"ב (1991)

פרק 11 פטירתו של הרב מוהליבר בשנת תרנ"ח (1898) והעלאת עצמותיו לארץ ישראל בשנת תשנ"ב (1991) בשנת תרנ"ח (1898), יומיים לפני פטירתו בעת היותו עסוק בהכנות להקמת "בנק אוצר ההתיישבות", כתב הרב מוהליבר מנשר שפורסם על ידי המזרח"י הנחשב כצוואתו של הרב מוהליבר, ובסיומו נכתב: "כן, אחים נכבדים! עבודה רבה לפנינו, ועלינו לעבוד ולעבוד בלי […]

10 הרב מוהליבר בהנהגת המזרח"י (תרנ"ג-תרנ"ח)

הרב מוהליבר איור: יהודה כץ,הוצאת: דברי-שיר

פרק 10 הרב מוהליבר בהנהגת המזרח"י (תרנ"ג-תרנ"ח) בשנת תרנ"ג (1893) הקים הרב מוהליבר את המרכז הרוחני – מזרח"י, כמרכז הסברה ותעמולה כמשקל נגד לאגודת "בני משה" שהקים אחד העם באודסה. המזרח"י שם לנגד עיניו כמטרה את איחוד התנועה הלאומית ככזו שתרכיב את כל חובבי ציון על מגוון דעותיהם. על פעולות הרב מוהליבר במסגרת זו יש […]

09 מסעו של הרב מוהליבר בראש משלחת חובבי ציון לארץ ישראל- תר"ן

מסעו של הרב מוהליבר בראש משלחת חובבי ציון לארץ ישראל- תר"ן

פרק 09 מסעו של הרב מוהליבר בראש משלחת חובבי ציון לארץ ישראל- תר"ן זמן קצר לאחר ועידת אודסה, תנועת "חיבת ציון" קיבלה הכרה רשמית מהשלטון הרוסי. הרב מוהליבר יצא בראש משלחת גדולה של "חובבי ציון" לביקור בארץ ישראל כדי לבחון את מצב המושבות ולהקים ועד פועל של חובבי ציון בארץ. המשלחת עברה בנמלי מזרח הים […]

08 ב הרב מוהליבר ופולמוס השמיטה במזכרת בתיה

הרקע ל"היתר המכירה הראשון"

פרק 8 ב' הרב מוהליבר ופולמוס השמיטה במזכרת בתיה החלטת מייסדי מזכרת בתיה בשמיטת תרמ"ט העמדות המנוגדות של גדולי התורה כמתואר לעיל, ביחס ל"שאלת השמיטה" גרמו למייסדי מזכרת בתיה מבוכה רבה. מצד אחד, בין החתומים על "היתר המכירה" היה הרב שמואל מוהליבר יוזם הקמת המושבה. מצד שני, היה למייסדים קשר הדוק מאוד עם רבני ירושלים […]

08 א הרב מוהליבר ופולמוס שמיטת תרמ"ט, היתר המכירה

הרב מוהליבר ופולמוס השמיטה- תרמ"ט איור: יהודה כץ,הוצאת: דברי-שיר

פרק 8א' הרב מוהליבר ופולמוס שמיטת תרמ"ט הרקע ל"היתר המכירה הראשון" שאלת השמיטה עלתה במלוא חריפותה לאחר אלפיים שנות גלות בערב שנת השמיטה תרמ"ט (1888), היא שנת השמיטה הראשונה למושבות החדשות. מחד גיסא היו רבנים, ובהם גם הרב שמואל מוהליבר, שסברו כי השבתת העבודה במשך שנה שלמה עלולה להביא כיליון חרוץ לכל המושבות החדשות אשר […]

07 הרב מוהליבר ופולמוס גדרה – תרמ"ז

הרב מוהליבר ופולמוס גדרה - תרמ"ז

פרק 07 הרב מוהליבר ופולמוס גדרה – תרמ"ז בשנת תרמ"ה (1885) יצא מטעם חיבת ציון אברהם ויסוצקי לביקור בארץ, ומשלחתו הקימה לראשונה את הועד הפועל של חובבי ציון ביפו.  המסע לא הוכתר בהצלחה ועורר ביקורת על הנהגת התנועה מצד אנשי פתח תקוה, גדרה, וגם מצד פקידי הברון. בהמלצת הרב מוהליבר הציע ויסוצקי למנות למתיישבי גדרה […]

06 הרב מוהליבר והמושבה מזכרת בתיה

הרב מוהליבר והמושבה מזכרת בתיה איור: יהודה כץ,הוצאת: דברי-שיר

פרק 06 הרב מוהליבר והמושבה מזכרת בתיה במהלך מסעותיו לחיפוש אחר יהודים אמידים שיסכימו לתרום לבניית מושבות בארץ ישראל הגיע הרב מוהליבר בשלהי שנת תרמ"ב לפריז, ושם הפגיש אותו הרב צדוק הכהן, רבה של פריז, עם הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד. בא' סוכות שנת תרמ"ג (28.9.1882) נערכה הפגישה, במהלכה הצליח הרב מוהליבר לשכנע את הברון […]

05 הרב מוהליבר והתנועה הציונית

נכדו של הרב מוהליבר בקונגרס הציוני איור: יהודה כץ,הוצאת: דברי-שיר

פרק 05 הרב מוהליבר והתנועה הציונית בערוב ימיו, עם עלייתו של הרצל על במת ההיסטוריה, פנה האחרון אל הרב מוהליבר בבקשת עזרה.  הרב מוהליבר ראה את התנועה הציונית כממשיכת דרכה של תנועת חיבת ציון ועל כן נרתם לבקשת הרצל כשותף פעיל בארגונה וביסוסה של התנועה הציונית ברוסיה. בין הרב מוהליבר והרצל היו הבדלי גישה הן […]

04 הרב מוהליבר בהנהגת חיבת ציון

הרב מוהליבר בהנהגת חיבת ציון

פרק 04 הרב מוהליבר בהנהגת חיבת ציון בראשית שנת תרמ"ג רכש הרב מוהליבר את לב הברון רוטשילד למפעל ההתיישבות בארץ ישראל. כשנתיים לאחר מכן, בשנת תרמ"ה (1884) היה בין יוזמי "ועידת קטוביץ" – כינוס כללי ראשון של ראשי אגודות "חובבי ציון" ברוסיה. בוועידה נשא הרב מוהליבר נאום על תחיית "העצמות היבשות" ונבחר ליושב ראש של […]

03 עמדותיו החדשניות של הרב מוהליבר בנושא תורה והשכלה

מוהליבר חדשנות איור: יהודה כץ,הוצאת: דברי-שיר

פרק 03 עמדותיו החדשניות של הרב מוהליבר בנושא תורה והשכלה הרב מוהליבר שאף ליצור מהפכה בדפוסי החיים הגלותיים של העם היהודי. בלהט פנימי שנבע מתוך דאגה לעתיד האומה, ורצון לראות את עם ישראל יוצא ממעגל העוני ומתבסס מבחינה כלכלית, ביקש עוד בתחילת פעילותו הציבורית לבצע מהפכה בעולם החינוך היהודי המסורתי, והתווה תוכנית לימודים שעיקרה שילוב […]

תפריט נגישות