מוזאון הרב מוההליבר

הסיפור שמאחורי העלאת עצמותיו של הרב מוהליבר

מדוע העלו את ארונו של הרב מוהליבר זצ"ל לארץ ? ומה גרם לאיש החברה קדישא שעסק בהעלתו להחוויר ?