מוזיאון הרב מוהליבר

קטעי וידאו מהמיצג במוזיאון הרב מוהליבר

הרב שמואל מהוליבר - נביא בונה

הגרש"מ, הגאון רבי שמואל מוהליבר, רבם של "חובבי ציון", נולד בעיירה הולבקי שליד וינה, למשפחת רבנים.
הערים שאקי, סובאלק וראדום הן התחנות הבאות בדרכו של הרב.
עד מהרה התברר לתושבי ראדום, החסידים ברובם, כי הרב ה"מתנגד" תומך בשילוב של לימוד תורה ומדעים ובעליה לארץ ישראל.
הרב מסור כולו לעניין גדול ונשגב- המפעל הציוני.

הרב שמואל מהוליבר - הציוני המדיני הראשון

כאשר החל הרב מוהליבר להתעניין בארץ ישראל היו בה כבר איכרים יהודים. סנוניות ראשונות שאינן מעידות על הכלל- חלומם של בודדים.
הרב מבין כי מקריאות לגאולה לא תבוא הגאולה ובלהט אישי שלא נותן לו מנוח, הוא יוצר פרוגרמה רבת תעוזה וקורא לשנות את המציאות וליזום את הגאולה.
הרב קורא ליהודים מעל כל במה אפשרית לעלות לארץ ישראל.
הוא עומד בראש משלחת של "חובבי ציון" המגיעה לארץ לבדוק את מצב המושבות הראשונות. בסיור זה הוא קובע קבל עם ועדה כי "הקדוש ברוך הוא רוצה שישבו בניו בארצו אף על פי שלא ישמרו את התורה כראוי ממה שישבו בחוץ לארץ וישמרוה כראוי".
היתה זו אמירה מרחיקת לכת ואמיצה באותם ימים.

הרב שמואל מהוליבר - גדול וגיבור

כותבי העיתים ממרחק הזמן, הנקראים גם היסטוריונים, יכולים לקבוע איזה מהאירועים ברצף ההיסטורי שינו את זרם ההיסטוריה.
פגישתו של הרב מוהליבר עם הברון רוטשילד הייתה ללא ספק אירוע כזה.
ממרחק הזמן אפשר לומר כי הרב מוהליבר עצמו היה השינוי, רב גדול בתורה ההולך נגד הזרם ותומך תמיכה מלאה ובלתי מסויגת ב"קיצור הגולה וקירוב הגאולה" הוא שינוי בזרם ההיסטוריה.

תפריט נגישות